Een SSL-certificaat aanschaffen bij een certificaatautoriteit

Als u uw website met een SSL-certificaat wilt beveiligen dan kunt u hiervoor een certificaat aanschaffen bij een certificaatautoriteit. U kunt er ook een direct via Plesk aanschaffen of uw website beveiligen met een kosteloos zelfgetekend SSL-certificaat of met een certificaat dat u al in uw bezit hebt.

Om een certificaat aan te schaffen moet u eerst een Aanvraag voor Certificaatondertekening (Certificate Signing Request, of CSR) aanmaken. Ga naar Websites & domeinen en klik op SSL-certificaten > SSL-certificaat toevoegen. Vul de velden in die zijn gemarkeerd met een rode asterisk (*), zoals de naam van het certificaat (deze hebt u nodig om het certificaat te herkennen tussen eventuele andere certificaten), uw persoonlijke gegevens, de naam van het domein waar het certificaat voor bedoeld is, enzovoorts. Verzeker u ervan dat alle opgegeven informatie correct is, aangezien elke fout het certificaat onbruikbaar kan maken waardoor het wellicht nodig is opnieuw te betalen voor een nieuw certificaat.

Opmerking: Als u een jokercertificaat wilt aanschaffen, dan moet uw domeinnaam beginnen met een asterisk (*). Bijvoorbeeld: een certificaat dat is gegenereerd voor *.voorbeeld.nl kan worden gebruikt voor het beveiligen van elk subdomein van voorbeeld.nl.

Als u klaar bent klikt u op Aanvragen. Dit leidt ertoe dat de CSR en de private sleutel worden gegenereerd en in uw opslag worden geplaatst.

Nu de CSR is gegenereerd moet u deze aanleveren bij de certificaatautoriteit van uw keuze om een certificaat aan te kunnen schaffen. Om de CSR op te vragen gaat u naar Websites & domeinen > SSL-certificaten en u klikt op de naam van het certificaat dat u zojuist hebt aangemaakt. Ga omlaag naar de sectie CSR en kopieer de tekst die begint met -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- en die eindigt met -----END CERTIFICATE REQUEST----- (inclusief deze twee regels en alle streepjes) naar het klembord. U moet deze CSR aanleveren aan de certificaatautoriteit als u uw certificaat aanschaft. De exacte procedure verschilt per certificaatautoriteit, dus neem contact op met de certificaatautoriteit als u tegen problemen aanloopt. Als uw aankoop voltooid is ontvangt u het certificaat in de vorm van een *.crt-bestand, een *.pem-bestand of als platte tekst.

Als u uw website wilt beveiligen met het certificaat dat u hebt aangeschaft, dan moet u deze eerst uploaden. Ga naar Websites & domeinen > SSL-certificaten en klik op de naam van het certificaat en upload deze:

  • Als u het certificaat hebt ontvangen in de vorm van *.crt- of *.pem-bestand, ga dan omlaag naar de sectie Certificaatbestanden uploaden en upload het bestand. Klik op Certificaat uploaden als u klaar bent.
  • Als u het certificaat als tekst hebt ontvangen, ga dan omlaag naar de sectie Certificaat uploaden als tekst en plak het certificaat in het daartoe bestemde veld. Klik op Certificaat uploaden als u klaar bent.

Hiermee wordt het certificaat in uw opslag geplaatst. U kunt een lijst zien van alle SSL-certificaten in uw opslag als u gaat naar Websites & domeinen > SSL-certificaten.

Nu het certificaat is geüpload moet u deze installeren. Ga naar het tabblad Websites & domeinen en klik op Hosting-instellingen. Selecteer het selectievakje SSL-ondersteuning , selecteer in het menu Certificaat het certificaat dat u zojuist hebt geüpload en klik op OK.