Statistieken bekijken

Verslagen bekijken over de door uw account gebruikte schijfruimte en dataverkeer:

 1. Als er meerdere abonnementen aan uw account zijn gekoppeld, selecteer dan in het menu Abonnement bovenaan het scherm eerst het juiste abonnement.
 2. Ga naar Statistieken.

  De volgende informatie wordt in diagrammen weergegeven:

  • Schijfruimte gebruikt door de volgende bestanden en mappen in het abonnement:
   • Websites
   • Mailaccounts
   • Databases
   • Logbestanden
   • Reservekopieën
   • Chroot mappen
   • Configuratiebestanden
   • Anonieme FTP-map
  • Dataverkeer gebruikt door FTP-, web- en maildiensten in de lopende maand.

   Het veld FTP geeft informatie over de totale omvang van de bestanden die van en naar de webruimte zijn verstuurd via het file transfer protocol.

   Het veld HTTP geeft informatie over de totale hoeveelheid data die is verstuurd vanaf al uw websites via het HTTP-protocol; dat wil zeggen, de hoeveelheid gegevens die is opgevraagd door webbrowsers.

   Het veld POP3/IMAP geeft de totale hoeveelheid data weer die is ontvangen door alle mailaccounts binnen uw domeinen.

   Het veld SMTP geeft de totale hoeveelheid data waar die is verstuurd door alle mailaccounts binnen uw domeinen.

 3. Voer een van de volgende acties uit:
  • Voor een verslag over de hoeveelheid data die is verstuurd van en naar uw sites via FTP, klikt u op FTP-statistieken.
  • Voor een verslag over de hoeveelheid data verstuurd van en naar uw FTP-map die zonder wachtwoord toegankelijk is, klikt u op Statistieken anonieme FTP.
  • Voor een verslag over de hoeveelheid dataverkeer die in een bepaalde maand wordt verbruikt door de verschillende diensten klikt u op Statistieken gegevensoverdracht, waarna u de juiste maand in het menu selecteert.

Bedenk dat, afhankelijk van het beleid van uw provider, uw abonnement automatisch kan worden opgeschort als u teveel schijfruimte gebruikt. Hier zijn een aantal aanwijzingen die u kunnen helpen bij het vrijmaken van schijfruimte:

 • Verwijder alle onnodige en/of overgebleven bestanden in de map httpdocs.
 • Stel logopschoning in, zoals omschreven in de sectie Logbestanden sectie.
 • Verwijderd oude e-mails, of stel uw mailprogramma zo in dat e-mailberichten van de server worden gedownload door gebruik te maken van POP3. Zie de sectie Toegang tot uw postvak voor meer informatie.
 • Verwijderen verouderde reservekopieën zoals omschreven in de sectie Reservekopieën up- en downloaden.
 • Verwijderen onnodige databases. Zie de sectie Databases van websites voor meer informatie.

De grafiek Schrijfruimtegebruik per dienst geeft aan hoeveel schijfruimte er wordt gebruikt door de bestanden van uw website, e-mails, reservekopieën, logbestanden en databases. Het ligt voor de hand om eerst te kijken naar de diensten die de meeste schijfruimte in beslag nemen. Als geen van bovenstaande stappen afdoende heeft geholpen, neem dan contact op met uw provider om de schijfruimte die voor uw abonnement beschikbaar is te vergroten.

Statistics tab

In dit hoofdstuk:

Logbestanden

Traceren van mislukte aanvragen (Windows)